Tiệc Buffet Premium Networking Dinner tại cty Sunwah - Huge-Fam Catering Solutions
Tiệc Canape khai trương văn phòng MCV Complex
30 Tháng Mười Hai, 2020
Tiệc nhanh văn phòng tại Yeah1 Network
29 Tháng Một, 2021

Tiệc Buffet Premium Networking Dinner tại cty Sunwah

Huge-Fam phục vụ tiệc Buffet Premium cho nhân toàn bộ nhân viên cty Sunwah trong sự kiện Networking Dinner, vào cuối tháng 12/2020.