icon title blog Covid-19

Thank You Heroes – Chung tay vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Chiến dịch "Thank you Heroes" là sự “bắt tay” của Huge-Fam Catering và Cowboy Cafe Chung tay vì cộng đồng trong mùa…

Thông điệp '5 Xanh" tại Huge-Fam trong mùa dịch Covid-19

Bằng cách thực hiện nhất quán và đồng bộ thông điệp "5 xanh", đội ngũ Huge-Fam cam kết mang đến những suất ăn tươi ngon và…
Yêu cầu Báo giá