icon title blog An toàn Thực phẩm

Thông điệp '5 Xanh" tại Huge-Fam trong mùa dịch Covid-19

Bằng cách thực hiện nhất quán và đồng bộ thông điệp "5 xanh", đội ngũ Huge-Fam cam kết mang đến những suất ăn tươi ngon và an toàn đến tay thực khách.

Yêu cầu Báo giá