icon title blog Trách nhiệm xã hội

Thank You Heroes – Chung tay vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19

Chiến dịch "Thank you Heroes" là sự “bắt tay” của Huge-Fam Catering và Cowboy Cafe Chung tay vì cộng đồng trong mùa dịch Covid-19 tại Tp.HCM.

Yêu cầu Báo giá