Tiệc Buffet Premium Networking Dinner tại Sunwah

Huge-Fam phục vụ tiệc Buffet Premium cho nhân toàn bộ nhân viên cty Sunwah trong sự kiện Networking Dinner, vào cuối tháng 12/2020.

DSC0027-1024x575 

DSC0032-1024x575 

DSC0042-1024x575 

DSC0048-1024x575 

DSC0055-1024x575 

DSC0061-1024x575 

Yêu cầu Báo giá